odpowiedzialność społeczna
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem programu "Sieć dla zdrowia" zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Program ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważn...

30 czerwca 2015

inne obszary
Firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zainicjowała kampanię edukacyjną Oddaj cukier, której celem jest edukacja i budowanie świadomości wśród osób cierpiących na cukrzycę i ich bliskich.

11 czerwca 2015

1
2
3
4
5