odpowiedzialność społeczna
W Krajowej Izbie Gospodarczej podpisano Porozumienie na rzecz Zatrudnienia Wspomaganego będące elementem programu "Kurs na pracę. Zatrudnienie wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Partnerem programu jest firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

6 października 2015

janssen
Janssen Polska był podczas XVIII European Health Forum w Gastein współorganizatorem sesji „Solidarność w systemie opieki zdrowotnej UE – fakty i mity. Jakie są potencjalne przeszkody w dostępności do innowacyjnych terapii onkologicznych w krajach Europy Środkowej i Wscho...

5 października 2015

inne obszary
Z myślą o pacjentach zmagających się z łuszczycą Janssen Polska uruchomił portal www.luszczyca24.pl będący kompendium wiedzy na temat choroby.

17 września 2015

onkologia
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem inicjatywy Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi powołanej przez Instytut Ochrony Zdrowia. Główną ideą powołania grupy jest dyskusja nad wyzwaniami w hematoonkologii z punktu widzenia społecznego i systemowego. 

10 września 2015

odpowiedzialność społeczna
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem programu "Sieć dla zdrowia" zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Program ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważn...

30 czerwca 2015

inne obszary
Firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zainicjowała kampanię edukacyjną Oddaj cukier, której celem jest edukacja i budowanie świadomości wśród osób cierpiących na cukrzycę i ich bliskich.

11 czerwca 2015

1
2
3
4
5