COVID-19
Johnson & Johnson ogłasza dane z realnej praktyki klinicznej w warunkach rzeczywistych oraz  z 3 fazy badań klinicznych,  potwierdzające znaczącą ochronę zapewnianą przez jednodawkową szczepionkę Janssen przeciwko COVID-19 w USA

22 września 2021

COVID-19
NEW BRUNSWICK, N.J., 25 sierpnia 2021 r. - Firma Johnson & Johnson ogłosiła dziś dane potwierdzające zastosowanie szczepionki Janssen przeciw COVID-19, jako dawki przypominającej u osób zaszczepionych wcześniej jednodawkową szczepionką Janssen.W lipcu firma przedstaw...

25 sierpnia 2021

onkologia
W Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu podano po raz pierwszy terapię CAR-T u pacjenta z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym. Cała procedura nadzorowana była przez prof. Lidię Gil i prof. Dominika Dytfelda. Jest to pierwsz...

19 lipca 2021

COVID-19
Wykazano silną aktywność neutralizującą przeciwciał przeciwko wariantowi Delta (B.1.617.2) Trwała odpowiedź immunologiczna przez co najmniej osiem miesięcy

2 lipca 2021

COVID-19
Pojedyncza dawka szczepionki zapobiegała hospitalizacji i zgonom u wszystkich uczestników badania, już po 28 dniach od szczepienia. Wykazano, że szczepionka jest skuteczna w zapobieganiu ciężkiej postaci  choroby COVID-19 już po siedmiu dniach od szczepienia, a jej skute...

26 kwietnia 2021

Aktualności
 NEW BRUNSWICK, N.J., 20 kwietnia 2021 r. - Firma Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (zwana dalej Firmą) ogłosiła, że Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przedstawił zaktualizowane wytycz...

21 kwietnia 2021

Aktualności
NEW BRUNSWICK, New Jersey, 11 marca 2021 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Spółka) ogłosiła dzisiaj, że Komisja Europejska (KE) przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 podawanej w pojedynczej dawce, opracowanej przez Jan...

12 marca 2021

Aktualności
NEW BRUNSWICK, New Jersey, 11 Marca 2021 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Spółka) ogłosił dziś, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię o rekomendacji warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ...

12 marca 2021

Aktualności
NEW BRUNSWICK, N.J., 16 lutego 2021 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Spółka) ogłosiła dzisiaj, że firma Janssen-Cilag International N.V. złożyła warunkowy wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (cMAA) kandydata firmy Jansse...

17 lutego 2021

COVID-19
Spółka Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Spółka) ogłosiła dziś najważniejsze dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa badania klinicznego Fazy 3 ENSEMBLE, wykazując, że badana pojedyncza dawka opracowanej przez Janssen szczepionki przeciwko COVID-19 spełnia wszystki...

29 stycznia 2021

1
2
3
4
5
6
7