Sieć dla Zdrowia

Janssen partnerem programu  

Sieć dla Zdrowia

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem programu Sieć dla zdrowia zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Program ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

Działania w ramach Sieci dla zdrowia są skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce zajmujących się zdrowiem i wsparciem pacjentów. Celem projektu jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. 
Intencją organizatorów projektu jest wzmacnianie kompetencji liderów i pracownikóworganizacji pacjentów, inspirowanie do podejmowania nowych działań. Dążeniem projektu jest również stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz zdrowia i dobra pacjentów. W ramach działań Sieci dla zdrowia jest planowana seria spotkań i warsztatów. Celem ich jest pobudzanie i inspirowanie pracowników organizacji pacjentów do sięgania po nowoczesne rozwiązaniaw obszarze prowadzonej działalności.
Jednym z elementów programu jest także portal www.siecdlazdrowia.pl. Stanowić on będzie zarówno największe w Polsce źródło wiedzy o ludziach i organizacjach działającychna rzecz zdrowia, jak i wirtualną przestrzeń stworzoną specjalnie dla pracowników organizacji pozarządowych w obszarze zdrowia. Portal będzie zawierać bazę organizacji, kalendarium najważniejszych wydarzeń, sekcję wiedzy oraz aktualności dotyczącedziałalności organizacji. W części zamkniętej – przeznaczonej dla pracownikóworganizacji − będą dostępne materiały szkoleniowe, personalizowany kalendarz wydarzeńoraz forum.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson.
Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii,  immunologii, neurobiologiii psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązaniaz zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem www.janssen.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Solidarność w systemie opieki zdrowotnej UE – fakty i mity

Janssen Polska był podczas XVIII European Health Forum w Gastein współorganizatorem sesji „Solidarność w systemie opieki zdrowotnej UE – fakty i mity. Jakie są potencjalne przeszkody w dostępności do innowacyjnych terapii onkologicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej?”.