Sieć dla Zdrowia

Janssen partnerem programu  

Sieć dla Zdrowia

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem programu "Sieć dla zdrowia" zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Program ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

Działania w ramach Sieci dla zdrowia są skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce zajmujących się zdrowiem i wsparciem pacjentów. Celem projektu jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. 
Intencją organizatorów projektu jest wzmacnianie kompetencji liderów i pracownikóworganizacji pacjentów, inspirowanie do podejmowania nowych działań. Dążeniem projektu jest również stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz zdrowia i dobra pacjentów. W ramach działań Sieci dla zdrowia jest planowana seria spotkań i warsztatów. Celem ich jest pobudzanie i inspirowanie pracowników organizacji pacjentów do sięgania po nowoczesne rozwiązaniaw obszarze prowadzonej działalności.
Jednym z elementów programu jest także portal www.siecdlazdrowia.pl. Stanowić on będzie zarówno największe w Polsce źródło wiedzy o ludziach i organizacjach działających na rzecz zdrowia, jak i wirtualną przestrzeń stworzoną specjalnie dla pracowników organizacji pozarządowych w obszarze zdrowia. Portal będzie zawierać bazę organizacji, kalendarium najważniejszych wydarzeń, sekcję wiedzy oraz aktualności dotyczące działalności organizacji. W części zamkniętej – przeznaczonej dla pracowników organizacji − będą dostępne materiały szkoleniowe, personalizowany kalendarz wydarzeń oraz forum.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson.
Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązaniaz zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniu i przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem www.janssen.com/poland

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.