Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi
Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Janssen partnerem inicjatywy

Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem inicjatywy Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi powołanej przez Instytut Ochrony Zdrowia. Główną ideą powołania grupy jest dyskusja nad wyzwaniami w hematoonkologii z punktu widzenia społecznego i systemowego. 

Przedstawiciele stowarzyszeń zgodnie przyznali, iż głównym celem Konsylium będzie zwrócenie uwagi na potrzeby oraz problemy pacjentów z chorobami krwi i wywołanie społecznej dyskusji na ten temat. Równie istotnym zadaniem będzie praca nad rekomendacjami działań w polskiej hematoonkologii w związku z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoi system zdrowia w tym obszarze.
Konsylium dołoży wszelkich starań, by rozwijać się w kierunku merytorycznej dyskusji i stać się prawdziwym partnerem w debacie na temat hematoonkologii w Polsce. Starzenie się ludności stawia wiele wyzwań przed systemem opieki zdrowotnej, szczególnie jeśli chodzi o hematologię i onkologię.
Rada planuje oprzeć swoją działalność na pracy w grupach roboczych. Zapraszani do nichbędą eksperci i specjaliści, by kompleksowo rozważać każde z omawianych zagadnień.Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia wzięła na siebie całkowitą odpowiedzialnośćza zbudowanie tej niezależnej formacji. IOZ, w imieniu rzeszy pacjentów chorych nanowotwory krwi, chce prowadzić otwarty dialog, by poprawić sytuację tych osób orazwywołać społeczną dyskusję na temat istoty i wyzwań polskiej hematoonkologii.

Zakłada się, że liczba osób powyżej 65. roku życia w polskiej populacji do 2030 roku wzrośnie niemal dwukrotnie. Z kolei udział tej grupy osób w całym społeczeństwie zwiększy się z 13,5% w 2007 roku do 23,2% w 2035 roku. W Polsce dostęp donowoczesnej opieki hematoonkologicznej dla osób starszych wymaga zdecydowanej poprawy.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2010-2014 odsetek wydatków NFZ na programy lekowe z dziedziny hematoonkologii na tle wydatków ogółem na programy onkologiczne i hematoonkologiczne zmniejszył się z 42,94% w 2010 roku do zaledwie 33,47% w roku 2014.
Obecnie Konsylium współtworzą stowarzyszenia i instytucje: Fundacja Instytut OchronyZdrowia, Fundacja „Razem w Chorobie”, Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu.

***
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem www.janssen.com/poland

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.