Łuszczyca24.pl − portal dla pacjentów

Łuszczyca24.pl − portal dla pacjentów

Opublikowany

Z myślą o pacjentach zmagających się z łuszczycą Janssen Polska uruchomiłportal www.luszczyca24.pl będący kompendium wiedzy na temat choroby.

Serwis stanowi źródło rzetelnej wiedzy na temat łuszczycy oraz metod jej leczenia. Podzielony został na sekcje tematyczne umożliwiające w łatwy sposób odnaleźć pożądaneinformacje. Pierwsza z zakładek – O łuszczycy – zawiera informacje o samej chorobie, jej źródłach i objawach oraz podsekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami. Kolejnazakładka – Leczenie – została poświęcona najpopularniejszym metodom terapeutycznym stosowanym w łuszczycy. W serwisie można również znaleźć historie pacjentów orazmapę placówek.

Portal jest współtworzony przez zespół doświadczonych ekspertów związanych z Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Jednym z głównych celów koalicji jestdążenie do eliminacji zmian skórnych w jak największym zakresie u wszystkich pacjentów z łuszczycą. Korzystając z dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych, Unia poszukuje możliwości identyfikacji szans na zapobieganie tej chorobie, wczesnespowolnienie jej postępu i wydłużenie okresu remisji.

Łuszczyca dotyka około 125 mln ludzi na świecie, w krajach rozwiniętych dotyczy 4,6%populacji(1). W Polsce częstość występowania łuszczycy w populacji ogólnej utrzymuje się na poziomie około 2%(2). Istotne znaczenie w leczeniu mają odpowiednio wczesnadiagnoza i szybkie rozpoczęcie terapii. Łuszczyca jest chorobą nieuleczalną, może przybierać różne stopnie nasilenia, wtym nawet powodować zajęcie całej skóry, a brak systematycznej terapii może prowadzić do powikłań zdrowotnych, takich jak zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych czy łuszczycowe zapalenie stawów.

1. Smith Y., Psoriasis Epidemiology, 11.11.2015, http://www.news-medical.net/health/Psoriasis-Epidemiology.aspx, dostęp: 14.04.2016.
2. Kowzan-Korman A., 2003, Łuczkowska M., 2005, Zimmermann-Górska I., 2014, AOTMiT, 4/2015.

***
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, onkohematologii, immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz choróbmetabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem www.janssen.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Poradnik_pacjenta__uszczyca.pdf

pdf | 1,83 MB

Pobierz
_USZCZYCA.png

grafika | 221 KB

Pobierz
kogo_dotyka__uszczyca.png

grafika | 299 KB

Pobierz

Zdrowiepsychiczne.pl − portal dla pacjentów

Janssen Polska uruchomił serwis Zdrowiepsychiczne.pl z myślą o osobach cierpiących na schizofrenię i ich najbliższych. Serwis przybliża problematykę jednej z najpoważniejszych chorób psychicznych.