Kurs na pracę, czyli jak zatrudniać osoby z zaburzeniami psychicznymi