Schizofrenia. Rola opiekuna w kreowaniu współpracy