Schizofrenia. Rola opiekuna w kreowaniu współpracy

Janssen opublikował raport

Schizofrenia. Rola opiekuna w kreowaniu współpracy

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. opublikował raport "Schizofrenia. Rola opiekuna w kreowaniu współpracy". Opracowanie jest kontynuacją wydawnictw prezentujących pełny obraz leczenia schizofrenii z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ludzkiej. Publikacja pokazuje wpływ, jaki schizofrenia wywiera nie tylko na życie pacjenta, ale i na cały system opieki zdrowotnej i społecznej, generując ogromne wydatki z budżetu publicznego.

Zaburzenia psychiczne dotyczą co piątej osoby na świecie i stanowią drugą po chorobach niezakaźnych przyczynę zachorowań. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu najbliższych lat choroby psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych powodujących niesprawność życiową ludzi. Schizofrenia jest najcięższą i najczęściej występującą chorobą psychiczną, która dotyka już ponad 50 mln ludzi na świecie(1).

W Polsce schizofrenię diagnozuje się rocznie u 15 825 osób, a według szacunków liczba chorych wynosi od 335 do 385 tysięcy (2). Statystyczny pacjent ze schizofrenią ma 43 lata, jest stanu wolnego, ma wykształcenie średnie. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle u osób w wieku 29 lat, jednak od tego momentu do postawienia diagnozy upływa średnio rok. Większość osób w wyniku choroby traci pracę, ponad połowa jest na rencie (61%). Przed diagnozą 65% pacjentów pracowało średnio przez 10 lat. Po rozpoznaniu aktywność zawodową zachowuje zaledwie 15%.
Ciężar opieki i wykluczenie społeczne. Pomimo tego w Polsce choroby psychiczne nadal są bagatelizowane. W przeciwieństwie do trendów europejskich nakłady na leczenie zaburzeń psychicznych się zmniejszają, a sytuacja społeczna chorych nie zmienia się od lat. Osoby cierpiące z powodu schizofrenii nadal zbyt często są wyłączane z życia społecznego, a ciężar opieki nad pacjentem spada przede wszystkim na członków rodziny chorego, która ponosi materialne, emocjonalne i społeczne konsekwencje tej choroby. Według danych przedstawionych w raporcie na każdego pacjenta ze zdiagnozowaną schizofrenią przypada około 10 osób z jego najbliższego otoczenia bezpośrednio dotkniętych konsekwencjami choroby. Należy przy tym pamiętać, że schizofrenia dotyczy ludzi stosunkowo młodych, a dodatkowo jej przewlekły charakter powoduje, że obciążenie rodziny trwa wiele lat i nie pozostaje bez wpływu na kondycję zdrowotną opiekunów.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Analiza została sfinansowana i przeprowadzona na zlecenie firmy Janssen przez firmęHTA Consulting.

Materiały dodatkowe:
Pełny raport:
www.janssen.com/poland/sites/www_janssen_com_poland/files/raport_schizofre nia._rola_opiekunow_w_kreowaniu_wspolpracy.pdf

Ulotka:
www.janssen.com/poland/sites/www_janssen_com_poland/files/one_pager_schiz ofrenia._rola_opiekunow_w_kreowaniu_wspolpracy.pdf

Film:
www.youtube.com/watch?v=1gsSCfcpKgg&feature=youtu.be

***
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologiii psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązaniaz zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem  www.janssen.com/poland

1.StiloS.A.,MurrayR.M.,Theepidemiologyofschizophrenia:replacingdogmawithknowledge,DialoguesClin Neurosci. 2010, 12(3): 305-315.  
2. Drapała A., Gierczyński J., Karczewicz E., Sielicki P., Schizofrenia − analiza kosztów ekonomicznychi społecznych, Uczelnia Łazarskiego 2015.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Schizofrenie_Rola_opiekuna_raport..png

grafika | 57,7 KB

Pobierz
Raport_Schizofrenia_rola_opiekuna_w_kreowaniu_wspo__pracy_informacja_dodatkowa.docx

docx | 75,8 KB

Pobierz
Schizofrenie_Rola_opiekuna_raport_.png

grafika | 166 KB

Pobierz
Schizofrenie_Rola_opiekuna_raport.png

grafika | 144 KB

Pobierz
Schizofrenie_Rola_opiekuna_raport__.png

grafika | 44,2 KB

Pobierz
RAPORT_ROLA_OPIEKUNO_W_W_SCHIZOFRENII.pdf

pdf | 6,65 MB

Pobierz
SCH_onepager_PL_2016_04_01.pdf

pdf | 3,74 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.