#ZdrowszyŚwiat
#ZdrowszyŚwiat

#ZdrowszyŚwiat

Opublikowany

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson każdego dnia pracuje nad poprawą sytuacji pacjentów zmagających się różnymi chorobami. Kampania #ZdrowszyŚwiat zainicjowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pokazuje ludzi z branży farmaceutycznej, których wysiłki skupiają się na poszukiwaniu nowych możliwości terapeutycznych, prowadzeniu badań klinicznych, a także tworzeniu i jak najszerszym udostępnianiu pacjentom nowych, skutecznych i bezpiecznych leków.

 Przełomy w medycynie, nowe, coraz skuteczniejsze i bardziej bezpieczne terapie to suma doświadczeń, wiedzy, ale również uporu, pasji i poświęcenia osób oraz zespołów pracujących nad odkrywaniem
i opracowywaniem nowych leków dla pacjentów. W firmach farmaceutycznych codziennie setki ludzi pracują z ogromnym zaangażowaniem, aby poprawiać sytuację chorych. W naszej firmie również każdego dnia chcemy tworzyć zdrowszy świat. 
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest jedną z 29 firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA będących sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości, który zapewnia pełną transparentność w obszarze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą̨ do koncernu
Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii 
i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia płucnego oraz chorób metabolicznych. Sześć substancji czynnych stworzonych przez Janssen znajduje się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Realizując zobowiązania wobec pacjentów Janssen rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają̨ ludziom na całym świecie. Swoją działalność́ opiera na zaufaniu i przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem: www.janssen.com/poland

Udostępnij