Sieć dla zdrowia. Pobudka z nauką
Sieć dla zdrowia. Pobudka z nauką

Janssen partnerem programu

Sieć dla zdrowia. Pobudka z nauką

Published

Janssen Polska jest partnerem programu „Sieć dla Zdrowia”, zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania „Zdrowe pobudki”, które mają wspomagać działania i rozwijać kompetencje członków organizacji. Pierwsza po wakacjach pobudka poświęcona była nauce, a dokładnie genom i mózgowi.

W pierwszej części „Pobudki z nauką” dr hab. med. Anna Wójcicka z Warsaw Genomics zajęła się tematem genów i ich badania. Opowiadała o budowie genu, onkologii celowanej i testach molekularnych. Skupiła się na tych badaniach, które są dostępne dla pacjentów
i wspomniała o tych, nad którymi pracują naukowcy na świecie.

W drugiej części wraz z Leonem Ciechanowskim z Fundacji Mózg! uczestnicy spotkania przyglądali się stresowi, który może towarzyszyć każdej chorobie i sprawdzali, jakie rejony mózgu są w to zaangażowane, a także jak ze stresem może próbować poradzić sobie każdy pacjent.  

W spotkaniu wzięło udział 19 osób reprezentujących organizacje pacjentów: Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum, Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”, Stowarzyszenie Gladiator, „Sieć Plus”, Fundacja OnkoCafe, Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, Fuj, Fundacja Krwinka, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Po Prostu i Stowarzyszenie Alba Julia.

Celem programu „Sieć dla Zdrowia” jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. Intencją organizatorów projektu jest wzmacnianie kompetencji liderów i pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie do podejmowania nowych aktywności, a także tworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i dobra pacjentów.

***

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson.
Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologiii psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniu i przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem  www.janssen.com/poland

Share

Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę