Produkty Janssen na liście leków podstawowych WHO

Produkty Janssen na liście leków podstawowych WHO

Opublikowany

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała nowy wykaz leków podstawowych. Lista jest publikowana przez WHO od 1977 roku i aktualizowana co dwa lata. W najnowszej wersji jest 433 substancji czynnych, w tym 6 produkowanych przez Janssen. 

Zaktualizowana lista EML (The WHO Essential Medicine List) zawiera trzydzieści nowych leków dla dorosłych i dwadzieścia pięć dla dzieci. Wśród nowych substancji czynnych znalazło się
6 produkowanych przez Janssen tj: bedaquiline, darunavir, simeprevir, doxorubicin, haloperidol, risperidon.

Największe zmiany na liście dotyczą antybiotyków. Podzielono je na trzy grupy: ACCESS (stosowane rutynowo w leczeniu infekcji bakteryjnych), WATCH (antybiotyki stosowane w I lub II linii leczenia, ale do rzadko występujących zakażeń i RESERVE (zwane inaczej lekami „ostatniej szansy”, po które można sięgać przy ciężkich zakażeniach, kiedy inne metody zawiodły).

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą̨ do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają̨ ludziom na całym świecie. Swoją działalność́ opiera na zaufaniu i przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem  www.janssen.com/poland

Udostępnij

Powiązane artykuły

Janssen nagrodzony w plebiscycie Innowatory tygodnika „Wprost”

Janssen został nagrodzony w 7. plebiscycie Innowatory tygodnika „Wprost” - w kategorii Farmacja - za opracowanie przełomowej terapii daratumumabem opartej na wykorzystaniu przeciwciała monoklonalnego.„To punkt zwrotny w leczeniu szpiczaka mnogiego i najbardziej oczekiwan