„Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”. Podsumowanie.
„Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”. Podsumowanie.

Janssen partnerem programu

„Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”. Podsumowanie.

Opublikowany

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. był partnerem programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, realizowanej przez Fundację „Żyjmy Zdrowo”. Kampania realizowana w latach 2013-2016 objęła cztery województwa, w których powstały Kluby Aktywizacji Zawodowej. W efekcie realizowanych działań, zaangażowani do kampanii trenerzy pracy pomogli kilkudziesięciu osobom, dotkniętych schizofrenią, znaleźć zatrudnienie.

„Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” to pierwszy ogólnopolski program aktywizujący zawodowo osoby cierpiące na schizofrenią. Projekt realizowany przez Fundację „Żyjmy Zdrowo” objął zasięgiem cztery województwa: wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.
W ramach programu w latach 2013-2016 powstały cztery Kluby Aktywizacji Zawodowej, w których działali specjaliści i partnerzy projektu. Wyszkolonych zostało dziesięciu trenerów pracy, którzy edukowali i wspierali pracodawców w zakresie zatrudnienia osób zmagających się ze schizofrenią, a także przygotowywali pacjentów do wejściana rynek pracy. W efekcie tych działań kilkadziesiąt osób chorych znalazło stałe zatrudnienie.

Partnerami projektu w poszczególnych województwach byli: Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z Poznania, Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”, Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Most”, Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich rodzin i Przyjaciół ”POMOST”.


Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych naszych czasów w kluczowych obszarach terapeutycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii,  immunologii, neurobiologii i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób metabolicznych.

Realizując zobowiązania wobec pacjentów, rozwija innowacyjne produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, które pomagają ludziom na całym świecie. Swoją działalność opiera na zaufaniui przejrzystym dialogu ze wszystkimi partnerami.

Więcej informacji pod adresem  www.janssen.com/poland

Udostępnij

Biała Księga – Przewlekła Białaczka Limfocytowa

Janssen opublikował raport „Biała Księga - Przewlekła Białaczka Limfocytowa”, opracowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Życie mamy we krwi”. To pierwsza tak obszerna publikacja dotyczącą przewlekłej białaczki limfocytowej, przedstawiająca zasady diagnostyki, leczenie, a także sytuację chorych w Polsce na tle innych krajów europejskich.