„Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”. Podsumowanie.